تحلیلی کوتاه در مورد بازاریابی شبکه‌ای – شرکت های هرمی – و بررسی یکی از این شرکت ها به اسم سینیرجیا Xsinergia

در این اواخر شرکت‌های با مدل‌تجاری بازاریابی شبکه‌ای زیاد شده و برای تعداد زیادی از مردم سوال پیش می‌آید که آیا این شرکت‌ها در واقعیت مفادآور و بدون خطر اند یا کلاه‌برداری

ادامه مطلب