بازاریابی افیلیت (Affiliate Marketing) چیست؟ معرفی سیستم کسب درآمد وب دکان

سیستم کسب درآمد یا افیلیت مارکتنگ وب دکان فعال شد. در این مطلب قصد داریم بطور مختصر افیلیت مارکتنگ را به معروفی گرفته و در کنار آن توصیه هایی برای انجام بهتر آن برای شما داشته باشیم.

ادامه مطلب

تحلیلی کوتاه در مورد بازاریابی شبکه‌ای – شرکت های هرمی – و بررسی یکی از این شرکت ها به اسم سینیرجیا Xsinergia

در این اواخر شرکت‌های با مدل‌تجاری بازاریابی شبکه‌ای زیاد شده و برای تعداد زیادی از مردم سوال پیش می‌آید که آیا این شرکت‌ها در واقعیت مفادآور و بدون خطر اند یا کلاه‌برداری

ادامه مطلب