قوانین و مقررات فروشنده‌گان

فروشگاه وب‌دکان به‌هدف خدمت رسانی در عرصه فروش و ارزش‌گزاری به‌حقوق مشتریان ایجاد شده است؛ لذا: صداقت، انصاف در فروش و عرضه محصولات باکیفیت در راس کار ما قرار دارد.

شما فروشنده‌گرامی! اکنون عضوی از خانواده وب‌دکان بوده، در مفاد و ضررهای ما شریک خواهید بود. چنان‌که واقف استید جلب اعتماد مشتریان کاری بسیار مشکل و زمانبر می‌باشد، برعکس شکست اعتماد و مخدوش شدن آن به‌آسانی صورت می‌گیرد.  پس بر ما و شما لازم است تا آنچه مایه اعتمادسازی بین فروشنده و مشتری می‌گردد را رعایت نموده و بیشترین تلاش خود را جهت فراهم نمودن اجناس باکیفیت، نوشتن محتوای حقیقی محصول و در نظر گرفتن قیمت مناسب صرف نماییم. در زیر قوانین و مقرراتی را مشاهد می‌کنید که رعایت نمودن آن‌ها برای درج محصولات شما در فروشگاه وب‌کان ضروری می‌باشد.

1- محصولات شما باید مطابق با عقیده، قانون و عرف مردم بوده و هیچ‌ گونه تضادی با شرایط محصولات تولیدی یا تجاری کشور نداشته باشد.

2- عکس و محتوای محصول باید برابری کامل با اصل جنس داشته باشد.

3- عکس محصول تنها در بر گیرنده محصول ‌باشد و هیچ چیز دیگری غیر از محصول نباید دخیل در عکس باشد، هم‌چنین عکس محصولات نباید در بر گیرنده خانوم‌ها باشد.

4- محصولی که برند کمپنی خاصی در آن درج است، باید جنس اصلی کمپنی متذکره باشد.

5- فروشنده مکلف است تا توضیحات لازم درخصوص ضمانت داشتن محصول و یا ضمانت نداشتن محصول ارائه نماید و در صورت ضمانت داشتن، مسئولیت کامل محصول را بپذیرد.

6- قیمت تعیین شده توسط فروشنده باید مطابق قیمت بازار باشد.

7- هیچ نوع فریبی در خصوص معرفی جنس، قیمت جنس و تاثیرات آن قابل پذیرش نیست.

8- فروشگاه وب‌دکان بعد از فروش جنس (10٪) از قیمت جنس را منحیث کمیشن اخذ می‌کند.

9- کرایه ارسال جنس تا درب منزل مشتری (50) افغانی می‌باشد و بر عهده فروشنده است.

10- اجناسی که توسط فروشنده‌گان برای فروش گذاشته می‌شود باید قیمت شان بالاتر از (300) افغانی باشد.

اجناس ممنوعه

در زیر لیست اجناسی را مشاهده می‌کنید که فروش آن‌ها در فروشگاه وب‌دکان امکان پذیر نیست.

1- مواد غذایی که از نظر شرع حرام می‌باشد. 2- لوازم جنسی. 3- مواد نشه آور. 4- سلاح و مواد انفجاری. 5- لوازم جاسوسی. 6- بازیچه‌های خطرناک. 7- اجناس تقلبی.